Na problémy a starosti nemusíte zůstat sami

Prožívat obavy a úzkosti, čelit problému ve vztahu nebo se vyrovnat s náhlou a těžkou životní situací je něco, co člověk v životě potkává. Někdy si stačí popovídat  s blízkým člověkem a uleví se vám. Jsou ale situace, kdy přátelská podpora není dostačující, nepomáhá a neléčí. V tom případě je správné vyhledat pomoc odbornou.

Individuální přístup

Každý z nás se rodí jako neopakovatelná a jediněčná bytost. Každý z nás vnímá svět a vztahy okolo sebe na základě svých osobních zkušeností.  Snažím se přistupovat k vám s respektem, k vašemu vnímání světa bez hodnocení.

V terapeutické práci je pro mně důležité porozumění člověku, jeho prožívání. Veškěré informace, které budete se mnou sdílet, neposkytuji bez vašeho souhlasu žádné další osobě. Je to jedna z hlavních podmínek, která je důležitá pro rozvíjení terapeutického vztahu – bezpečného a důvěrného prostoru.

Vzhledem k tomu, že nepracuji pod žádnou ze zdravotních pojišťoven, nevedou se o vás ani záznamy.  Moje práce je supervidovaná, ale vaše anonymita zůstává zachována.

 

Forma a způsob pomoci


Psychologické poradenství a terapie se často přirovnávají ke společné cestě dvou lidí. Na této cestě je mým cílem podporovat a pomáhat vám, abyste se cítili lépe a spokojeně.  Vzájemným rozhovorem a prací s pociťovaným – uvědomovaným tělovým smyslem, můžeme odhalit a nahlídnout na příčiny vzniku vašich obtíží a problémů, které vám brání žít plnohodnotný a spokojený život. 

Vaše motivace a snaha věci změnit je v této práci nezbytnou podmínkou. 

Poradenství a terapie

 Psychoterapie a poradenství mohou souviset s následujícími tématy:

 • pocity strachu, bezmoci a úzkosti
 • depresivní stavy
 • poruchy spánku
 • manželská, partnerská nebo jiná vztahová krize
 • neuspokojivé vztahy v zaměstnání, mezigenerační konflikty
 • prožitek ztráty blízkého člověka, zaměstnání, vztahu, hodnoty, smyslu života a neschopnost vyrovnat se s touto ztrátou
 • výchovné otázky a problémy
 • neschopnost najít smysl života, celková nespokojenost se svým životem, nemožnost prožívat radost
 • nutkavé myšlenky (pocit, že se zblázním, strach, že si ublížím, ublížím někomu jinému ..)
 • nemoci

 

Krizová intervence

Mimo poradenské služby doprovázím klienty, kteří prožili traumatickou zkušenost. Tato forma pomoci se jmenuje krizová intervence. Mám za úkol podpořit člověk v jeho vlastní kompetenci při řešení krize a problému. Jedná se zejména o situace, které přesahují běžnou lidskou zkušenost. Každý člověk má míru zvládání stresových situací nastavenou jinak. Důležité je, že tuto situaci subjektivně prožívá jako zatěžující. 

Za jakých okolností může dojít k rozvoji krize:

 • úmrtí blízkého člověka
 • nehoda, autonehoda (i jako svědek)
 • znásilnění
 • přepadení
 • povodně
 • ztráta zaměstnání
 • rozvod, ztráta vztahu
 • vážné onemocnění
 • myšlenky na sebevraždu
 • a jiné

Začít je jednoduché

Telefonicky nebo mailem si domluvíme termín prvního sezení, které bývá obvykle seznamovací. Já se dozvím, s čím přicházíte, co vás tíží, co potřebujete změnit, jaké jsou vaše očekávaní a vy se seznámíte s podmínkami a způsoby mojí práce. 

V případě, že si vzájemně porozumíme, domlouváme si druhé setkání, kterého součástí je tzv. anamnestický rozhovor.

Na základě těchto dvou sezení uzavíráme ústní dohodu o vzájemné spolupráci a terapii.  

Jedno sezení trvá obvykle 50 min., jeho termín si domlouváme vždy na posledním sezení.

Pakliže se nemůžete z jakéhokoliv důvodu na terapii dostavit, dejte mi to prosím co nejdřív vědět, nejpozději 24 hodin před začátkem sezení. Omluvíte-li se v době kratší, sezení hradíte v plné výši. Tato podmínka je platná i pro nové klienty, se kterými mám domluvený první termín terapie. 

 

Pokud máte pocit, že vám mohu pomoci, zavolejte na číslo: +420 603 457 929 nebo napište krátce na e-mail: cutychova@gmail.com

Uvažujete-li o terapii s mužem, doporučuji kontaktovat mého kolegu
Ondřeje Cutycha, +420 603 415 375, cutych@gmail.com

Ceník

Individální psychoterapie a poradenstvi pro dospělé :

BENEŠOV

50 minut – 700 Kč

75 minut – 1000 Kč

PRAHA

50 minut – 800 Kč

75 minut – 1100 Kč

Za sezení se platí v hotovosti po jejím ukončení. V případě zájmu je možná úhrada i bankovním převodem na účet, vždy před začátkem sezení.                                                                   

Neposkytuji zdravotní služby, tudíž moji práci nehradí žádná ze zdravotních pojišťoven.

Spolupráce

Bc. Denisa Balušková, nutriční terapeutka, www.nutricni-terapeutka.cz 

Výhody placené terapie

Nemusíte čekat.
Na terapii můžete přijít již zítra.

Nevedou se o vás záznamy pro lékaře a pojišťovny.

Nemusíte sdělovat svoje jméno, datum narození ani osobní údaje.

S kým se potkáte?

Mgr. Stanislava Cutychová

Jsem poradkyní a psychoterapeutkou. Mám 18 letou praxi v práci s lidmi.

Vystudovala jsem Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Navázala jsem vzděláním pro poradenskou a terapeutickou práci – 5 letým psychoterapeutickým sebezkušenostním výcvikem (dynamický směr se zaměřením na celostní psychosomatický přístup) . Tento výcvik je akreditovaný pro práci ve zdravotnictví.

Absolvovala jsem také výcvik v krizové intervenci pod vedením                            PhDr. Zory Duškové, ředitelky Dětského krizového centra v Praze.

Moji práce ovlivňuje i moje osobní životní zkušenost. Mám za sebou více než 200 hodin individuální psychoterapie.
Pracuji pod supervizí PhDr. Milana Kinkora.

Ondřej Cutych

V terapii vycházím z principů Biosyntetické psychoterapie. Pracuji pod supervizí Českého institutu biosyntézy-ČIB, který je garantem Biosyntetické psychoterapie v ČR s akreditací Evropské asociace pro psychoterapii.

V centru terapie stojí vždy na prvním místě individuální  potřeby klienta a respekt k jeho osobnosti, bezpečí a k jeho vlastním vnitřním zdrojům.

Psychická pohoda je spojena s prožitky a prožitky jsou neoddělitelně propojeny s tělem. A obráceně jsou tělesné zdraví a štěstí úzce spojeny s naší psychikou. Věnovat pozornost úrovni mentální, prožitkové a našim tělesným potřebám, prohlubuje soulad mezi myšlenkami, emocemi a tělem. Věřím, že v tomto propojení je možné nacházet svůj vnitřní potenciál a být v životě i ve vztazích spokojenější a šťastnější.

Psychoterapie a poradenství - Mgr. Stanislava Cutychová

5. patro výtahem, vstup do budovy najdete z boku u České pojišťovny.

Kontakt

Mgr. Stanislava Cutychová
Telefon: +420 603 457 929

E-mail: cutychova@gmail.com

Ondřej Cutych
Telefon: +420 603 415 375

E-mail: cutych@gmail.com

 

Adresa ordinace Benešov:

Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov
5. patro výtahem
Vstup do budovy najdete z boku u České pojišťovny.

 

Adresa ordinace Praha:

Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2

Areál opatství Emauzy