Na problémy a starosti nemusíte zůstat sami

Prožívat obavy a úzkosti, čelit problému ve vztahu nebo se vyrovnat s náhlou a těžkou životní situací je něco, co člověk v životě potkává. Někdy si stačí popovídat  s blízkým člověkem a uleví se vám. Jsou ale situace, kdy přátelská podpora není dostačující, nepomáhá a neléčí. V tom případě je správné vyhledat pomoc odbornou.

Individuální přístup

Každý z nás se rodí jako neopakovatelná a jediněčná bytost. Každý z nás vnímá svět a vztahy okolo sebe na základě svých osobních zkušeností.  Snažím se přistupovat k vám s respektem, k vašemu vnímání světa bez hodnocení.

V terapeutické práci je pro mně důležité porozumění člověku, jeho prožívání. Veškěré informace, které budete se mnou sdílet, neposkytuji bez vašeho souhlasu žádné další osobě. Je to jedna z hlavních podmínek, která je důležitá pro rozvíjení terapeutického vztahu – bezpečného a důvěrného prostoru.

Vzhledem k tomu, že nepracuji pod žádnou ze zdravotních pojišťoven, nevedou se o vás ani záznamy.  Moje práce je supervidovaná, ale vaše anonymita zůstává zachována.

 

Forma a způsob pomoci


Psychologické poradenství a terapie se často přirovnávají ke společné cestě dvou lidí. Na této cestě je mým cílem podporovat a pomáhat vám, abyste se cítili lépe a spokojeně.  Vzájemným rozhovorem a prací s pociťovaným – uvědomovaným tělovým smyslem, můžeme odhalit a nahlídnout na příčiny vzniku vašich obtíží a problémů, které vám brání žít plnohodnotný a spokojený život. 

Vaše motivace a snaha věci změnit je v této práci nezbytnou podmínkou. 

 

Poradenství a terapie

 Psychoterapie a poradenství mohou souviset s následujícími tématy:

 • pocity strachu, bezmoci a úzkosti
 • depresivní stavy
 • poruchy spánku
 • manželská, partnerská nebo jiná vztahová krize
 • neuspokojivé vztahy v zaměstnání, mezigenerační konflikty
 • prožitek ztráty blízkého člověka, zaměstnání, vztahu, hodnoty, smyslu života a neschopnost vyrovnat se s touto ztrátou
 • výchovné otázky a problémy
 • neschopnost najít smysl života, celková nespokojenost se svým životem, nemožnost prožívat radost
 • nutkavé myšlenky (pocit, že se zblázním, strach, že si ublížím, ublížím někomu jinému ..)
 • nemoci

 

Krizová intervence

Mimo poradenské služby doprovázím klienty, kteří prožili traumatickou zkušenost. Tato forma pomoci se jmenuje krizová intervence. Mám za úkol podpořit člověk v jeho vlastní kompetenci při řešení krize a problému. Jedná se zejména o situace, které přesahují běžnou lidskou zkušenost. Každý člověk má míru zvládání stresových situací nastavenou jinak. Důležité je, že tuto situaci subjektivně prožívá jako zatěžující. 

Za jakých okolností může dojít k rozvoji krize:

 • úmrtí blízkého člověka
 • nehoda, autonehoda (i jako svědek)
 • znásilnění
 • přepadení
 • povodně
 • ztráta zaměstnání
 • rozvod, ztráta vztahu
 • vážné onemocnění
 • myšlenky na sebevraždu
 • a jiné

Začít je jednoduché

Telefonicky nebo mailem si domluvíme termín prvního sezení, které bývá obvykle seznamovací. Já se dozvím, s čím přicházíte, co vás tíží, co potřebujete změnit, jaké jsou vaše očekávaní a vy se seznámíte s podmínkami a způsoby mojí práce. 

V případě, že si vzájemně porozumíme, domlouváme si druhé setkání, kterého součástí je tzv. anamnestický rozhovor.

Na základě těchto dvou sezení uzavíráme ústní dohodu o vzájemné spolupráci a terapii.  

Jedno sezení trvá obvykle 50 min., jeho termín si domlouváme vždy na posledním sezení.

Pakliže se nemůžete z jakéhokoliv důvodu na terapii dostavit, dejte mi to prosím co nejdřív vědět, nejpozději 24 hodin před začátkem sezení. Omluvíte-li se v době kratší, sezení hradíte v plné výši. Tato podmínka je platná i pro nové klienty, se kterými mám domluvený první termín terapie. 

 

Pokud máte pocit, že vám mohu pomoci, zavolejte na číslo: +420 603 457 929 nebo napište krátce na e-mail: cutychova@gmail.com

Uvažujete-li o terapii s mužem, doporučuji kontaktovat mého kolegu
Ondřeje Cutycha, +420 603 415 375, cutych@gmail.com

Ceník

Individální psychoterapie a poradenstvi pro dospělé :

BENEŠOV

50 minut – 800 Kč

75 minut – 1100 Kč

PRAHA

50 minut – 900 Kč

75 minut – 1200 Kč

Za sezení se platí v hotovosti po jejím ukončení. V případě zájmu je možná úhrada i bankovním převodem na účet, vždy před začátkem sezení.                                                                   

Neposkytuji zdravotní služby, tudíž moji práci nehradí žádná ze zdravotních pojišťoven.

Spolupráce

Bc. Denisa Balušková, nutriční terapeutka, www.nutricni-terapeutka.cz 

Výhody placené terapie

Nemusíte čekat.
Na terapii můžete přijít již zítra.

Nevedou se o vás záznamy pro lékaře a pojišťovny.

Nemusíte sdělovat svoje jméno, datum narození ani osobní údaje.

S kým se potkáte?

Mgr. Stanislava Cutychová

Jsem poradkyní a psychoterapeutkou. Mám 18 letou praxi v práci s lidmi.

Vystudovala jsem Pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Navázala jsem vzděláním pro poradenskou a terapeutickou práci – 5 letým psychoterapeutickým sebezkušenostním výcvikem (dynamický směr se zaměřením na celostní psychosomatický přístup) . Tento výcvik je akreditovaný pro práci ve zdravotnictví.

Absolvovala jsem také výcvik v krizové intervenci pod vedením                            PhDr. Zory Duškové, ředitelky Dětského krizového centra v Praze.

Moji práce ovlivňuje i moje osobní životní zkušenost. Mám za sebou více než 200 hodin individuální psychoterapie.
Pracuji pod supervizí PhDr. Milana Kinkora.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii, společnosti zodpovědných terapeutů, kteří splňují kvalifikační a etické podmínky pro výkon profese. https://czap.cz

Ondřej Cutych

V terapii vycházím z principů Biosyntetické psychoterapie. Pracuji pod supervizí Českého institutu biosyntézy-ČIB, který je garantem Biosyntetické psychoterapie v ČR s akreditací Evropské asociace pro psychoterapii.

V centru terapie stojí vždy na prvním místě individuální  potřeby klienta a respekt k jeho osobnosti, bezpečí a k jeho vlastním vnitřním zdrojům.

Psychická pohoda je spojena s prožitky a prožitky jsou neoddělitelně propojeny s tělem. A obráceně jsou tělesné zdraví a štěstí úzce spojeny s naší psychikou. Věnovat pozornost úrovni mentální, prožitkové a našim tělesným potřebám, prohlubuje soulad mezi myšlenkami, emocemi a tělem. Věřím, že v tomto propojení je možné nacházet svůj vnitřní potenciál a být v životě i ve vztazích spokojenější a šťastnější.

Psychoterapie a poradenství - Mgr. Stanislava Cutychová

5. patro výtahem, vstup do budovy najdete z boku u České pojišťovny.

Kontakt

Mgr. Stanislava Cutychová
Telefon: +420 603 457 929

E-mail: cutychova@gmail.com

Ondřej Cutych
Telefon: +420 603 415 375

E-mail: cutych@gmail.com

 

Adresa ordinace Benešov:

Vnoučkova 2008, 256 01 Benešov
5. patro výtahem
Vstup do budovy najdete z boku u České pojišťovny.

 

Adresa ordinace Praha:

Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2

Areál opatství Emauzy