Select Page

Na problémy a starosti nemusíte zůstat sami

Prožívat obavy a úzkosti, čelit problému ve vztahu nebo se vyrovnat s náhlou a těžkou životní situací je něco, co člověk v životě potkává. Někdy si stačí popovídat  s blízkým člověkem a uleví se vám. Jsou ale situace, kdy přátelská podpora není dostačující, nepomáhá a neléčí. V tom případě je správné vyhledat pomoc odbornou.

Individuální přístup

Při své práci se snažím pohlížet na každého z vás jako na jedinečné a neopakovatelné bytosti. 

Přistupuji k vám s respektem a bez hodnocení. Naše společná práce bude o budování důvěry a terapeutického vztahu, jsem proto vázaná mlčenlivostí. Vzhledem k tomu, že nepracuji pod žádnou ze zdravotních pojišťoven, nevedou se o vás ani záznamy.  Moje práce je supervidovaná, ale vaše anonymita zůstává zachována.

 

Forma a způsob pomoci


Psychologické poradenství a psychoterapie se často přirovnávají ke společné cestě dvou lidí. Na této cestě je mým cílem podporovat a pomáhat vám, abyste se cítili lépe a spokojeně.  Společně můžeme odhalit a odstranit obtíže, příčiny problémů, které vám brání žít plnohodnotný a spokojený život.

Vaše motivace a snaha věci změnit je v této práci nezbytnou podmínkou.  

 

Poradenství a terapie

 Psychoterapie a poradenství mohou souviset s následujícími tématy:

 • pocity strachu, bezmoci a úzkosti
 • depresivní stavy
 • poruchy spánku
 • manželská, partnerská nebo jiná vztahová krize
 • neuspokojivé vztahy v zaměstnání, mezigenerační konflikty
 • prožitek ztráty blízkého člověka, zaměstnání, vztahu, hodnoty, smyslu života a neschopnost vyrovnat se s touto ztrátou
 • výchovné otázky a problémy
 • neschopnost najít smysl života, celková nespokojenost se svým životem, nemožnost prožívat radost
 • nutkavé myšlenky (pocit, že se zblázním, strach, že si ublížím, ublížím někomu jinému ..)
 • nemoci

 

Krizová intervence

Mimo poradenské služby doprovázím klienty, kteří prožili traumatickou zkušenost. Tato forma pomoci se jmenuje krizová intervence. Mám za úkol podpořit člověk v jeho vlastní kompetenci při řešení krize a problému. Jedná se zejména o situace, které přesahují běžnou lidskou zkušenost. Každý člověk má míru zvládání stresových situací nastavenou jinak. Důležité je, že tuto situaci subjektivně prožívá jako zatěžující. 

Za jakých okolností může dojít k rozvoji krize:

 • úmrtí blízkého člověka
 • nehoda, autonehoda (i jako svědek)
 • znásilnění
 • přepadení
 • povodně
 • ztráta zaměstnání
 • rozvod, ztráta vztahu
 • vážné onemocnění
 • myšlenky na sebevraždu
 • a jiné

Začít je jednoduché

Nejdříve si domluvíme termín prvního sezení, které bývá obvykle seznamovací. Já se dozvím, s čím přicházíte, co vás tíží a vy se seznámíte také s podmínky a způsoby mojí práce. V případě, že si vzájemně porozumíme, dohodneme si spolupráci v časovém rozsahu, který budete potřebovat a který vám bude vyhovovat.

Délka jednoho sezení je 50 min. V případě potřeby je možné si dohodnout sezení v délce 1,5 hod.

Pokud máte pocit, že vám mohu pomoci, zavolejte na číslo: +420 603 457 929 nebo napište krátce na e-mail: cutychova@gmail.com

Ceník

Individální psychoterapie a poradenstvi pro mládež a dospělé:
50 minut – 500 Kč
90 minut – 800 Kč

Krizová intervence není časově omezená.                                                                                                                                            Neposkytuji zdravotní služby, tudíž moji práci nehradí žádná ze zdravotních pojišťoven.

Výhody placené terapie

Nemusíte čekat.
Na terapii můžete přijít již zítra.

Nevedou se o vás záznamy pro lékaře a pojišťovny.

Nemusíte sdělovat svoje jméno, datum narození ani osobní údaje.

S kým se potkáte?

Jsem poradkyní a psychoterapeutkou. Mám 13 letou praxi v práci s lidmi.

Vystudovala jsem pražskou vysokou školu psychosociálních studií, obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a aplikovanou psychoterapii.

Navázala jsem vzděláním pro poradenskou a terapeutickou práci – 5 letým psychoterapeutickým sebezkušenostním výcvikem (dynamický směr se zaměřením na celostní psychosomatický přístup) . Tento výcvik je akreditovaný pro práci ve zdravotnictví.

Absolvovala jsem také výcvik v krizové intervenci pod vedením                            PhDr. Zory Duškové, ředitelky Dětského krizového centra v Praze.

Moji práce ovlivňuje i moje osobní životní zkušenost. Mám za sebou více než 50 hodin individuální psychoterapie.
Pracuji pod supervizí PhDr. Veroniky Čermákové.

Psychoterapie a poradenství - Mgr. Stanislava Cutychová

5. patro výtahem, vstup do budovy najdete z boku u České pojišťovny.

Kontakt

Mgr. Stanislava Cutychová
Telefon: +420 603 457 929

E-mail: cutychova@gmail.com

Adresa ordinace:
Benešov, Vnoučkova 2008
5. patro výtahem
Vstup do budovy najdete z boku u České pojišťovny.